Tiến sĩ Cơ kỹ thuật

Tiến sĩ Cơ kỹ thuật được đào tạo ở Bộ môn Cơ kỹ thuật bắt đầu từ năm 1993. Cho đến hiện nay, 8 nghiên cứu sinh đã bảo vệ thành công luận án, và 10 NCS khác hiện đang trong giai đoạn học tập.

  1. Mục tiêu đào tạo

– Kiến thức và kĩ năng trang bị cho người học về chuyên ngành:

Có năng lực độc lập nghiên cứu khoa học, có kiến thức sâu để giải quyết các vấn đề kỹ thuật về chuyên ngành hẹp trong lĩnh vực như: Cơ học trong các thiết bị công nghiệp, giao thông; Xây dựng dân dụng và công nghiệp; công trình cầu, đường; nền móng công trình; các công trình ngầm, công trình biển; thiết bị biển, thiết bị hàng không… Trong đó, sử dụng các phương pháp số, phương pháp phần tử hữu hạn, sai phân hữu hạn…, để giải các bài toán về cơ học vật thể rời, vật thể rỗ xốp, cơ học vật rắn biến dạng, lý thuyết đàn hồi, lý thuyết dẻo, lý thuyết tấm vỏ, dao động trong kỹ thuật, động lực học máy, động lực học công trình, cơ học chất lỏng, chất khí…. Nắm được những kiến thức tiên tiến và xu thế phát triển của thế giới trong khoa học và công nghệ, từ đó giải quyết có sáng tạo những nhiệm vụ do thực tế của đất nước đặt ra.

– Năng lực nghiên cứu khoa học đạt được sau quá trình đào tạo:

Tiếp cận được với khoa học kỹ thuật hiện đại trong lĩnh vực nghiên cứu, nắm được phương pháp nghiên cứu khoa học, phương pháp tiến hành nghiên cứu một đề tài khoa học, cách viết và trình bày một luận án, một bài báo và khả năng truyền đạt kiến thức cho người khác…

– Vị trí công tác của người học sau khi tốt nghiệp:

Nghiên cứu sinh tốt nghiệp ở các ngành này có thể công tác tại các Viện nghiên cứu, Viện Thiết kế, trường Đại học, các bộ phận quản lý tổng hợp của Bộ, ngành, v.v…

  1. Đối tượng đào tạo, nguồn tuyển chọn

– Đối tượng đào tạo:

Tuyển chọn những học viên tốt nghiệp Thạc sĩ đủ tiêu chuẩn được phép làm nghiên cứu sinh.

– Nguồn tuyển chọn:

Tuyển chọn những người đang công tác trong các trường Đại học, Viện Nghiên cứu, cán bộ công tác trong các Sở, Ban, Ngành và các công ty, xí nghiệp…

  1. Điều kiện dự tuyển
    • Điều kiện về văn bằng

    Có bằng thạc sĩ chuyên ngành đúng hoặc phù hợp hoặc gần với ngành đăng ký dự tuyển như: Cơ khí, Cơ học kỹ thuật, Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Xây dựng Cầu Đường, Công trình thủy, Công trình biển, Cơ học đất…

    • Các công trình đã công bố

Có tối thiểu 01 bài báo đăng trên Tạp chí khoa học với chủ đề phù hợp với đề tài hay lĩnh vực nghiên cứu lựa chọn, hoặc là chủ nhiệm một đề tài cấp Cơ sở trở lên.

Việc tổ chức học bổ sung kiến thức trình độ thạc sĩ thuộc chuyên ngành gần với chuyên ngành đào tạo tiến sĩ được thực hiện sau khi thí sinh được công nhận trúng tuyển (do Hội đồng khoa học ngành xem xét và đề nghị).