ADMISSIONS 2017

tuyensinh2017

1. Chỉ tiêu xét tuyển

Ngành Kỹ thuật Cơ khí Kỹ thuật Tàu thủy
Mã ngành 52520103 52520122
Chỉ tiêu 2017 140 SV 60 SV
Tổ hợp môn xét tuyển A (Toán, Lý, Hóa) và
A1(Toán, Lý, Ngoại ngữ)
Điểm ưu tiên khu vực

2. Một số thông tin tuyển sinh gần đây

Trong những năm gần đây, nhu cầu nhân lực về kỹ sư ra trường đối với hai ngành “Kỹ thuật Cơ khí” và “Kỹ thuật Tàu thủy” ngày càng tăng cao, do vậy số lượng hồ sơ đăng ký xét tuyển vào hai ngành này của khoa Cơ khí Giao thông cũng tương ứng tăng theo. Bên cạnh đó, khoa cũng đầu tư thêm nhiều cơ sở vật chất, chương trình đào tạo ngày càng cải tiến, nâng cao được chất lượng đầu ra của sinh viên, được các doanh nghiệp đánh giá rất cao.

2.1. Ngành Kỹ thuật Cơ khí
Năm Chỉ tiêu Điểm trung tuyển
2012 130 16
2013 155 19,5
2014 130 19
2015 150 20,5
2016 130 21,5
2.1. Ngành Kỹ thuật Tàu thủy
Năm Chỉ tiêu Điểm trung tuyển
2012 50 16
2013 50 19,5
2014 50 18
2015 50 19,5
2016 50 19,75

3. Thông tin thêm

  1. Chương trình Kỹ thuật Cơ khí
  2. Chương trình Kỹ thuật tàu thủy
  3. Các câu hỏi thường gặp
  4. Hoạt động sinh viên
  5. Gặp gỡ Cựu sinh viên

7

SHARE —Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone