Thông Báo: “Về trang Facebook chính thức của LCĐ Khoa Cơ Khí Giao Thông”

Liên chi đoàn Khoa Cơ Khí Giao Thông xin cảm ơn quý thầy cô, quý cơ quan doanh nghiệp, quý anh/chị cựu sinh viên và các bạn sinh viên trong thời gian qua đã quan tâm, theo dõi và cập nhật thông tin về hoạt động của sinh viên và hoạt động của Liên chi đoàn Khoa Cơ Khí Giao Thông.
Nhằm thực hiện chủ trương thống nhất cổng thông tin của Liên Chi Đoàn Khoa Cơ khí Giao Thông, và yêu cầu thiết yếu về việc cập nhật thông tin, tin tức kịp thời, chính xác nhất, mang tính chính thống thông qua mạng xã hội Facebook. Ban Chấp Hành Liên Chi Đoàn Khoa Cơ Khí Giao Thông xin kính thông báo trang Facebook chính thức của Liên Chi Đoàn Khoa Cơ Khí Giao Thông như sau:
1. Trang Facebook chính thức và duy nhất của Liên Chi Đoàn Khoa Cơ Khí Giao Thông:

– Tên trang Facebook: LCĐ Khoa Cơ Khí Giao Thông – ĐHBK – ĐHĐN
– Địa chỉ truy cập: https://www.facebook.com/LCDKhoaCokhiGiaothong/

2. Những kênh thông tin qua Facebook không thuộc tên trang và địa chỉ truy cập nói trên đều không phải thông tin chính thống từ Liên Chi Đoàn Khoa Cơ Khí Giao Thông.
Trang Facebook của Liên Chi Đoàn Khoa Cơ Khí Giao Thông, hoạt động chính thức từ ngày Ban Chấp Hành Liên Chi Đoàn Khoa Cơ Khí Giao Thông đưa ra thông báo này. Quý thầy cô, quý cơ quan, doanh nghiệp, quý anh/chị cựu sinh viên và các bạn sinh viên có thể truy cập Trang thông tin của Liên Chi Đoàn trên mạng xã hội Facebook để có thể kịp thời theo dõi và cập nhật thông tin về hoạt động của Liên Chi Đoàn trong thời gian đến.
Một lần nữa, Liên Chi Đoàn Khoa Cơ Khí Giao Thông xin chân thành cảm ơn!