Thông báo Ngày hội tư vấn tuyển sinh

Ngày hội tư vấn tuyển sinh – Open day 2017 diễn ra vào ngày 19.03.2017 tại Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN:

Thời gian

Nội dung

Đơn vị thực hiện

Buổi sáng

Buổi chiều

7h00 – 7h30

13h00 – 13h30

Đón tiếp đại biểu Ban tổ chức

7h30 – 8h00

13h30 – 14h00

Ca nhạc chào mừng Đoàn Thanh niên

8h00 – 8h05

14h00 – 14h05

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu Phòng TCHC

8h05 – 8h15

14h05 – 14h15

Phát biểu của Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa GS.TS. Lê Kim Hùng

8h15 – 8h25

14h15 – 14h25

Giới thiệu về Nhà trường Phòng TCHC

8h25 – 11h00

14h25 – 16h45

Tư vấn tuyển sinh, định hướng nghề nghiệp phù hợp với sở thích và năng lực Ban tổ chức
Giới thiệu cơ hội nhận học bổng toàn phần và bán toàn phần của nhà trường Ban tổ chức
Giao lưu với giảng viên, sinh viên của nhà trường – Các Khoa, chương trình PFIEV, CTTT;

– Phòng TCHC, Phòng Đào tạo, Phòng CTSV, Đoàn TN, Hội Sinh viên.

Trải nghiệm các hoạt động trong môi trường Đại học – Các Khoa, chương trình PFIEV, CTTT;

– Phòng TCHC, Phòng Đào tạo, Phòng CTSV, Đoàn TN, Hội Sinh viên.

11h00 – 11h30

16h45 – 17h15

Chụp ảnh lưu niệm Ban tổ chức

Xem thêm tại đây