Thông báo Đêm Giao lưu – Văn nghệ Chào mừng Tân sinh viên khóa 2018 Khoa Cơ khí Giao thông