Thông tin Tuyển dụng: Thaco Quảng Bình – Tuyển dụng nhân sự

Thân gửi cựu sinh viên ngành Kỹ thuật Cơ khí – Cơ khí Động lực thông tin tuyển dụng Thaco Quảng Bình.
Mọi thông tin chi tiết về vị trí tuyển dụng, hồ sơ… Các chị cựu sinh viên theo dõi theo file đính kèm.
Hồ sơ có thể gửi theo địa chỉ dại diện công ty như thông tin file đính kèm hoặc gửi về thầy nguyễn Quang Trung – Phó chủ nhiệm Khoa Cơ khí Giao thông. Email: trungckgt@gmail.com
Trân trọng.