RESEARCH

pano gioi thieu

ĐỘNG CƠ SỬ DỤNG BIOGAS

ĐỘNG CƠ SỬ DỤNG LPG
 

Ô TÔ KHÔNG TRUYỀN THỐNG

MÔ HÌNH HÓA TRONG THỦY KHÍ

KỸ THUẬT TÀU THỦY
DANH MỤC ĐỀ TÀI
TT
Tên đề tài
Cấp quản lý
Thời gian thực hiện
1
Nghiên cứu sử dụng máy nén máy bay MIC cho động cơ GM 2100
Bộ
1982
2
Nghiên cứu cải tạo hệ thống phanh xe khách 52 chỗ ngồi
Quảng Nam – Đà Nẵng
1983
3
Đánh giá chất lượng dầu nhờn
Bộ
1987
4
Nghiên cứu sự hình thành CO trong ngọn lửa khuyếch tán
Bộ
1995
5
Nghiên cứu ô nhiễm môi trường do các phương tiện vận tải gây ra
Bộ
1996
6
Mô phỏng quá trình tạo hỗn hợp và cháy phân lớp của nhiên liệu khí hóa lỏng
Bộ
1996
7
Mô phỏng dòng chảy ở chế độ quay lồng trong tuabin của các nhà máy thủy điện
Bộ
1996
8
Nghiên cứu sự hình thành CO trong động cơ
Bộ
1996
9
Động cơ chạy bằng nhiên liệu mới
Bộ
1996
10
Ứng dụng mạng cục bộ trong công tác quản lý sinh viên
Bộ
1996
11
Nghiên cứu sử dụng động cơ nhiên liệu khí ở Việt Nam
Bộ
1997
12
Tận dụng cặn dầu thô khu lọc hóa dầu Dung Quất vào sản xuất nhiệt năng công nghiệp
Bộ
1997
13
Phần mềm phục vụ quản lý sinh viên
Bộ
1997
14
Ảnh hưởng các thông số kết cấu đến quá trình làm việc của hệ thống cung cấp nhiên liệu Động cơ Diesel
Bộ
1997
15
Nghiên cứu những biện pháp xử lý bồ hóng trong khí cháy công nghiệp
Bộ
1997
16
Nghiên cứu nhiên liệu thay thế cho động cơ đốt trong
Bộ
1998
17
Nghiên cứu các phương pháp xác định chỉ tiêu của phanh
Bộ
1998
18
Nghiên cứu ứng dụng tăng áp cộng hưởng cho động cơ Diesel ôtô tải
Bộ
1999
19
Nghiên cứu công nghệ chuyển đổi xe máy sử dụng nhiên liệu xăng sang sử dụng nhiên liệu khí dầu mỏ hóa lỏng LPG
Bộ
2000
20
Nghiên cứu dây chuyền công nghệ sản xuất mặt hàng thủ công mỹ nghệ từ cây dứa sợi (SISAL)
Bộ
2000
21
Nghiên cứu tác động của các yếu tố đến chất lượng đào tạo của ĐHĐN
Bộ
2000
22
Giáo dục môi trường thông qua một số môn học tại ĐHĐN
Bộ
2000
23
Thiết kế phòng thí nghiệm ảo đo đặc tính ngoài của động cơ đốt trong
Bộ
2002
24
Nghiên cứu thiết kế định hình mẫu động cơ Diesel làm mát bằng không khí trong nông nghiệp và phát triển nông thôn
Bộ
2003
25
Xe buýt sạch cỡ nhỏ chạy bằng khí dầu mỏ hóa lỏng LPG phù hợp với điều kiện Việt Nam
Bộ
2003
26
Sử dụng phần mềm FLUENT nghiên cứu trạng thái làm việc của tuabin nước ở chế độ ngoài thiết kế
Bộ
2003
27
Thiết kế, chế tạo hệ thống động lực học ôtô lai (Hybrid) điện-nhiệt hai chỗ ngồi
Bộ
2004
28
Nghiên cứu thiết kế và xây dựng giáo trình điện tử môn học Kết cấu tính toán ôtô (phần 2): Các hệ thống điều khiển và chuyển động
Bộ
2004
29
Quy hoạch tuyến giao thông cộng cộng thí điểm cho Thành phố Đà Nẵng
Đà Nẵng
2004
30
Simulation dynamique pour l’amenagement environnemental de l’axe economique Danang-Quangnam-Quangngai
Đề tài nghiên cứu của Hiệp hội các trường Đại học Cộng đồng Pháp ngữ
2005
31
Quản lý chất thải rắn và qui hoạch bãi chôn lấp rác cho Thành phố Đà Nẵng
Dự án thử nghiệm của chương trình Kinh tế chất thải WASTE -ECON do CIDA tài trợ
2005
32
Mô phỏng quá trình tạo hỗn hợp và cháy phân lớp của nhiên liệu khí dầu mỏ hóa lỏng LPG
Nhà nước
2005
33
Xe chở rác cỡ nhỏ chạy bằng khí dầu mỏ hóa lỏng LPG
Đà Nẵng
34
Chế tạo bộ phụ kiện chuyển đổi phương tiện giao thông chạy xăng sang chạy bằng khí dầu mỏ hóa lỏng LPG
Dự án ươm tạo công nghệ
2006
35
Nghiên cứu lập đề án xây dựng Viện nghiên cứu ứng dụng khoa học-công nghệ Đà Nẵng
Đà Nẵng
2006
36
Nghiên cứu sử dụng khí biogas để chạy động cơ đốt trong
Bộ
2007
37
Mô phỏng mối quan hệ giữa nồng độ bồ hóng và nồng độ oxit nito trong quá trình cháy khuếch tán
Nhà nước
2008
38
Sử dụng biogas để chạy động cơ diesel cỡ nhỏ
Đà Nẵng
2008
39
Xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển Đại học Đà Nẵng thành Đại học nghiên cứu (Research University) để đào tạo đội ngũ nhân lực trình độ cao theo nhu cầu của khu vực Miền Trung và Tây Nguyên trong thời kỳ hội nhập
Bộ
2009
40
Nghiên cứu công nghệ sử dụng Biogas dùng để phát điện, kéo máy công tác và vận chuyển cơ giới
Độc lập cấp Nhà nước
2012
DANH MỤC SÁCH ĐÃ XUẤT BẢN
STT
Tên Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
Các tác giả
1
Mô hình hóa quá trình cháy trong
động cơ đốt trong
Giáo Dục
1997
Bùi Văn Ga (Chủ biên)
Phạm Xuân Mai
Trần Văn Nam
Trần Thanh Hải Tùng
2
Ô tô và ô nhiễm môi trường
Giáo Dục
1999
Bùi Văn Ga (Chủ biên)
Văn Thị Bông
Phạm Xuân Mai
Trần Văn Nam
Trần Thanh Hải Tùng
3
Kinh tế chất thải trong phát triển bền vững
Chính trị
Quốc Gia
2001
Bùi Văn Ga và 14 đồng tác giả
4
Quá trình cháy trong động cơ đốt trong
Khoa học
và Kỹ thuật
2002
Bùi Văn Ga
5
Mô hình quản lý tổng hợp chất thải rắn và qui hoạch bãi chôn lấp rác ở Miền Trung Việt Nam
Khoa học
và Kỹ thuật
2005
Bùi Văn Ga (Chủ biên) và 6 đồng tác giả
6
Quản lý tổng hợp chất thải ở Campuchia, Lào và Việt Nam
Khoa học và Kỹ Thuật
2005
Bùi Văn Ga và 21 đồng tác giả quốc tế
7
Giáo trình Kinh tế chất thải
Giáo Dục
2006
Bùi Văn Ga và 7 đồng tác giả
8
Integrated Waste Management in Cambodia, Laos and Vietnam: Theory and Practice
Science and Technics Publishing House
2005
Bui Van  Ga and 25 authors (Vietnam and International)
9
Ô tô không truyền thống
Giáo dục
2010
Bùi Văn Ga (Chủ biên)
Trần Văn Nam
10
Động cơ biogas
Giáo dục
2012
Bùi Văn Ga (Chủ biên),
Trần Văn Nam
Trần Thanh Hải Tùng
Trương Lê Bích Trâm
Nguyễn Thị Thanh Xuân
Lê Minh Tiến
Lê Xuân Thạch
SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

XÂY DỰNG MÔ HÌNH 3D KẾT CẤU THÂN VỎ TÀU CHỞ HÀNG RỜI TRỌNG TẢI 53000 TẤN BẰNG PHẦN MỀM CATIA

catia

LẬP TRÌNH THIẾT KẾ 3D KẾT CẤU TÀU TÍCH HỢP VÀO PHẦN MỀM THIẾT KẾ TÀU AVEVA

aveva

NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO TÀU CAO TỐC BẰNG VẬT LIỆU COMPOSITE

TAU CAO TOC

THIẾT KẾ CHẾ TẠO TÀU ĐUA MÔ HÌNH BẰNG VẬT LIỆU COMPOSITE

TAU DUA

XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ ĐỘNG LỰC DIESEL TRÊN TÀU THUỶ

tk

ỨNG DỤNG AUTOSHIP TRONG THIẾT KẾ TÀU

aUTOSHIP

ỨNG DỤNG PHẦN MỀM SHIPCONSTRUCTOR TRONG THIẾT KẾ CÔNG NGHỆ TÀU KÉO LẮP MÁY 1070 HP

SHIP

Leave a Reply