KHOA CƠ KHÍ GIAO THÔNG LẦN ĐẦU TIÊN TUYỂN SINH NGÀNH ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO

Năm tuyển sinh 2018, khoa Cơ khí Giao thông đã mở thêm ngành đào tạo Kỹ thuật Cơ khí chất lượng cao (Chuyên ngành Cơ khí Động lực Chất lượng cao), mã ngành 7520103CLC, với chỉ tiêu 45SV.

Bên cạnh ngành Kỹ thuật Cơ khí truyền thống, với nhu cầu ngày càng cao của xã hội đối với kỹ sư Kỹ thuật Cơ khí (Cơ khí Động lực), đặc biệt là chất lượng đầu ra của sinh viên tốt nghiệp, việc mở ngành đào tạo Kỹ thuật Cơ khí CLC (chuyên ngành Cơ khí Động lực) chắc chắn sẽ là một cú hích lớn đối với thị trường lao động khu vực miền Trung Tây Nguyên nói riêng, cũng như trên cả nước.

Đối với sinh viên thi vào trường Đại học Bách khoa đạt điểm đầu vào cao, Nhà trường có chính sách ưu đãi rất lớn, cụ thể:
– Đối tượng được hưởng: sinh viên có tổng điểm các môn thi từ 26,00 trở lên (không cộng điểm ưu tiên). Đối với mỗi ngành/chương trình, lấy tối đa 10% so với tổng số sinh viên chương trình.

– Chính sách ưu đãi:

+ Học kỳ đầu tiên: được miễn 100% học phí, hỗ trợ sinh hoạt phí 5 tháng (hàng tháng nhận tại phòng Kế hoạch – Tài chính: 500.000 đồng);

+ Các học kỳ sau đó: sẽ tiếp tục được ưu đãi như học kỳ thứ nhất, nếu sinh viên duy trì được thành tích học tập Xuất sắc và kết quả rèn luyện Tốt. Các trường hợp sinh viên học tập đạt loại Giỏi và kết quả rèn luyện Tốt sẽ được xét, tùy theo từng chương trình đào tạo;

+ Được ưu tiên trong việc xét chọn đề tài nghiên cứu khoa học;

+ Được ưu tiên tuyển chọn đi học nước ngoài theo chương trình trao đổi sinh viên;

+ Được ưu tiên xét nhận học bổng do cá nhân/ tổ chức tài trợ cho sinh viên có thành tích học tập Xuất sắc và kết quả rèn luyện Tốt;

14THACO

Lớp Chất lượng cao liên kết với công ty THACO Trường Hải

Trên cơ sở sự thành công của mô hình Đào tạo Chất lượng cao của lớp 14THACO (Lớp liên kết với doanh nghiệp Thaco Trường Hải), chương trình đào tạo Kỹ sư Kỹ thuật Cơ khí Chất lượng cao được thiết kế theo tiêu chuẩn kiểm định AUN – QA và theo cách tiếp cận CDIO. Mục tiêu của chương trình đào tạo dựa trên thông tin khảo sát các bên liên quan, bao gồm các học viên, cựu sinh viên, doanh nghiệp, đội ngũ giảng dạy, hội đồng khoa học, từ đó các chuẩn đầu ra được xây dựng phù hợp với các mục tiêu đó, là cơ sở cho việc xây dựng khung chương trình đào tạo. Chương trình đào tạo Kỹ sư Kỹ thuật Cơ khí Chất lượng cao là một chương trình tích hợp, sinh viên không những được học những kiến thức chuyên môn dưới sự chỉ dạy của các Giáo sư, Phó Giáo sư đầu ngành, mà còn được tạo môi trường lành mạnh để phát triển các kỹ năng nghề nghiệp khác cũng như kỹ năng Tiếng Anh. Để đảm bảo chất lượng học tập, sinh viên đào tạo theo hệ Chất lượng cao được bố trí học ở những lớp học có ít sinh viên, phòng học riêng đảm bảo ánh sáng cũng như môi trường nhiệt độ mát mẻ. Ngoài ra, sinh viên được tăng cường học thực hành, thực tập tại doanh nghiệp (internship), giúp sinh viên làm quen ngay với môi trường công việc trong tương lai.

Khoa Cơ khí Giao thông.