Kết quả khảo sát việc làm của cựu sinh viên!

Nhằm cập nhật tình hình việc làm của sinh viên sau 1 năm tốt nghiệp và cải tiến chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Cơ khí động lực), Khoa Cơ khí Giao thông, Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng đã gửi đến các cựu sinh viên khóa từ 2006-2010 phiếu khảo sát ý kiến cựu sinh viên về tình hình việc làm. Kết quả khảo sát dưới đây dựa trên 82 phiếu phản hồi từ cựu sinh viên.

 

1

2 3

Theo Khoa CKGT