Hội thảo Quốc tế Thủy động lực học và Kết cấu Hàng Hải

Khoa Cơ khí Giao Thông, trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng tham gia tổ chức hội nghị quốc tế lần thứ I “Thủy động lực học và kết cấu hàng hải”. Thời gian từ ngày 23-27/5/2018 tại trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng.

hoi thao Thuy khi