INTRODUCTION

khoa-ckgtKHOA CƠ KHÍ GIAO THÔNG

FACULTY OF TRANSPORTATION MECHANICAL ENGINEERING

logotme

 • Văn phòng:  Khu C – Trường Đại Học Bách Khoa
 • Địa chỉ: 54 Nguyễn Lương Bằng – P.Hòa Khánh – Q.Liêu Chiểu – TP. Đà Nẵng
 • Tel: 0236. 3736945; Fax: 0236. 3733796
 • Email: ckgt@dut.udn.vn
 • Website: http://tme.dut.udn.vn

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

 • Tiếp tục đổi mới chương trình đào tạo, mở thêm ngành học mới phù hợp với nhu cầu của xã hội và sự phát triển không ngừng của khoa học kỹ thuật, công nghệ.
 • Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ với các cơ sở sản xuất.
 • Tăng cường hợp tác khoa học với các trường bạn trong nước và quốc tế

CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO

Bậc đại học:

 • Kỹ sư Kỹ thuật cơ khí (Cơ khí động lực)
 • Kỹ sư Kỹ thuật tàu thủy

Bậc sau đại học:

 • Thạc sĩ Cơ khí động lực
 • Tiến sĩ Cơ khí động lực
 • Tiến sĩ Cơ kỹ thuật

NHỮNG MỐC LỊCH SỬ

 • 1975 – Thành lập Bộ môn Động lực thuộc Khoa Cơ khí
 • 1977 – Chiêu sinh khóa đầu tiên ngành Cơ khí động lực
 • 1987 – Bộ môn Động lực thuộc khoa Năng lượng
 • 1995 – Bộ môn Động lực thuộc khoa Cơ khí
 • 1996 – Đào tạo sau đại học ngành kỹ thuật động cơ nhiệt
 • 2004 – Đào tạo sau đại học ngành kỹ thuật ô tô máy kéo
 • 2005 – Thành lập Khoa Cơ khí Giao thông trên cơ sở Bộ môn Động lực

 

Ảnh: Tập thể cán bộ Khoa