FACULTY BOARD

duong_viet_dung PGS.TS. Dương Việt Dũng
Bí thư chi bộ, Trưởng Khoa Cơ khí Giao thông
Phòng C227, Khu C, Trường Đại học Bách Khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Đà Nẵng
Email: dvdung@dut.udn.vn
le_van_tuy TS-GVC. Lê Văn Tụy
Phó trưởng Khoa Cơ khí Giao thông
Trưởng Bộ môn Ô tô & Máy Công trình
Phòng C224, Khu C, Trường Đại học Bách Khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Đà Nẵng
Email: lvtuy@dut.udn.vn
CN. Lâm Thị Hồng Nhật
Giáo vụ, Thư ký Khoa Cơ khí Giao thông
Phòng Giáo vụ, Khu C, Trường Đại học Bách Khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Đà Nẵng
Email: ckgt@dut.udn.vn

 

SHARE —Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone