SHIPBULDING!

Bộ môn Kỹ thuật tàu thủy được thành lập tháng 4 năm 2018 sau khi tách ra từ bộ môn Máy động lực. Trưởng bộ môn: TS. Trần Văn Luận

   TS. Trần Văn Luận

 • Đơn vị: Khoa Cơ khí Giao thông – Trường Đại học Bách Khoa
 • Địa chỉ liên hệ: 368/31 Hoàng Diệu, Tp. Đà Nẵng
 • Điện thoại cơ quan: +84 5113 736945
 • Di động: +84 905137226
 • Email: tranvluan@gmail.com;tvluan@ud.edu.vn
 • Lý lịch khoa học
 a Trieu TS. Nguyễn Văn Triều

 • Đơn vị: Khoa Cơ khí Giao thông – Trường Đại học Bách Khoa
 • Địa chỉ liên hệ: Khoa Cơ khí Giao thông – Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng; 54 Nguyễn Lương Bằng, Liên Chiểu, Đà Nẵng
 • Điện thoại cơ quan: 0236.3736.945
 • Di động: 0983.774.381
 • Email: nvtrieu@dut.udn.vn
 • Lý lịch khoa học
 nguyen_tien_thua ThS. Nguyễn Tiến Thừa

 • Đơn vị: Khoa Cơ khí Giao thông – Trường Đại học Bách Khoa
 • Địa chỉ liên hệ: Khoa Cơ khí Giao thông, trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng, 54 Nguyễn Lương Bằng, Đà Nẵng
 • Điện thoại cơ quan: 0511. 3 736 945
 • Di động: (+84) 919 080 261
 • Email: ngtthua.ckgt@gmail.com; ntthua@dut.udn.vn
 • Lý lịch khoa học
 Long Tau thuy ThS-GV Bùi Tuấn Việt Long
NCS, Université Picardie Jules Verne, CH Pháp
Email: btvlong@dut.udn.vn
 Minh ThS-GV. Nguyễn Văn Minh
NCS, Đại học Quốc Gia Changwon, Hàn Quốc
Email: nvminh@dut.udn.vn
   Nguyễn Thị Huyền Trang

 • Đơn vị: Khoa Cơ khí Giao thông – Trường Đại học Bách Khoa
 • Địa chỉ liên hệ: khoa Cơ Khí Giao thông, ĐH Bách Khoa, 54 Nguyễn Lương Bằng
 • Điện thoại cơ quan: 05113736945
 • Di động: 0934312432
 • Email: nthtrang@dut.udn.vn
 • Lý lịch khoa học
   ThS. Phạm Trường Thi

 • Đơn vị: Khoa Cơ khí Giao thông – Trường Đại học Bách Khoa
 • Địa chỉ liên hệ: Khoa Cơ khí Giao thông, khu C, Đại học Bách khoa, 54 – Nguyễn Lương Bằng
 • Điện thoại cơ quan: 02363736945
 • Di động: 0935081776
 • Email: ptthi@dut.udn.vn
 • Lý lịch khoa học