DEPARTMENT OF VEHICLE AND CONSTRUCTION MACHINE!

Phòng C224, Văn phòng Khoa Cơ khí Giao thông
Khu C, Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng
Trưởng Bộ môn: TS. Lê Văn Tụy

nguyen_hoang_viet TS-GVC. Nguyễn Hoàng Việt
Trưởng ban Đào tạo, Đại học Đà Nẵng
Đại học Đà Nẵng 41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Email: nvviet@dut.udn.vn
TS-GV. Phan Minh Đức
Trưởng Phòng Đào tạo, Trường Đại học Bách Khoa
Phòng Đào tạo, Trường Đại học Bách Khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Đà Nẵng
Email: pmduc@dut.udn.vn
nguyen_van_dong TS-GV Nguyễn Văn Đông
Trưởng Phòng Công tác Sinh viên, Trường Đại học Bách Khoa
Phòng CTSV, Trường Đại học Bách Khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Đà Nẵng
Email: nvdong@dut.udn.vn
nguyen_viet_hai TS-GV Nguyễn Việt Hải
Phòng C224, Khu C, Trường Đại học Bách Khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Đà Nẵng
Email: nvhai@dut.udn.vn
pham_quoc_thai TS-GV Phạm Quốc Thái
Phó Trưởng khoa Cơ khí Giao thông, Trường Đại học Bách Khoa
Phòng C224, Khu C, Trường Đại học Bách Khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Đà Nẵng
Email: pqthai@cb.dut.udn.vn
ThS-GV Nguyễn Viết Thuận
Phòng C224, Khu C, Trường Đại học Bách Khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Đà Nẵng
Email: nvthuan@dut.udn.vn
KS. Phùng Minh Nguyên
Phụ trách Phòng thí nghiệm Ô tô
Phòng thí nghiệm Ô tô, Khu K, Trường Đại học Bách Khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Đà Nẵng
Email: pmnguyen@dut.udn.vn

SHARE —Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone