DEPARTMENT OF VEHICLE AND CONSTRUCTION MACHINE!

Phòng C224, Văn phòng Khoa Cơ khí Giao thông
Khu C, Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng
Trưởng Bộ môn: TS. Lê Văn Tụy

nguyen_hoang_viet TS-GVC. Nguyễn Hoàng Việt
Trưởng ban Đào tạo, Đại học Đà Nẵng
Đại học Đà Nẵng 41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Email: nvviet@dut.udn.vn
TS-GV. Phan Minh Đức
Trưởng Phòng Đào tạo, Trường Đại học Bách Khoa
Phòng Đào tạo, Trường Đại học Bách Khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Đà Nẵng
Email: pmduc@dut.udn.vn
nguyen_van_dong TS-GV Nguyễn Văn Đông
Trưởng Phòng Công tác Sinh viên, Trường Đại học Bách Khoa
Phòng CTSV, Trường Đại học Bách Khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Đà Nẵng
Email: nvdong@dut.udn.vn
nguyen_viet_hai TS-GV Nguyễn Việt Hải
Phòng C224, Khu C, Trường Đại học Bách Khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Đà Nẵng
Email: nvhai@dut.udn.vn
pham_quoc_thai TS-GV Phạm Quốc Thái
NCS tại Đại học Phủ Osaka, Osaka, Nhật Bản
Email: pqthai@cb.dut.udn.vn
ThS-GV Nguyễn Viết Thuận
Phòng C224, Khu C, Trường Đại học Bách Khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Đà Nẵng
Email: nvthuan@dut.udn.vn
KS. Phùng Minh Nguyên
Phụ trách Phòng thí nghiệm Ô tô
Phòng thí nghiệm Ô tô, Khu K, Trường Đại học Bách Khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Đà Nẵng
Email: pmnguyen@dut.udn.vn

SHARE —Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone