BO MON MY ÐONG LUC

Phòng C225, Văn phòng Khoa Cơ khí Giao thông
Khu C, Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng
Trưởng Bộ môn: TS. Trần Văn Luận

Thay Ga GS-TSKH. Bùi Văn Ga
Thứ trưởng Bộ Giáo Dục và Đào tạo
Bộ Giáo dục và Đào tạo, 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội
Email: buivanga@ac.udn.vn
tranvannam GS.TS. Trần Văn Nam
Giám đốc Đại học Đà Nẵng
Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Email: tvntran@ac.udn.vn
131.004.00019 PGS-TS. Trần Thanh Hải Tùng
Trưởng Ban Quản trị thiết bị, Đại học Đà Nẵng
Đại học Đà Nẵng 41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Email: tthtung@dut.udn.vn
 tran_van_luan TS-GV Trần Văn Luận
Trưởng Bộ môn Máy Động lực
Phòng C225, Khu C, Trường Đại học Bách Khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Đà Nẵng
Email: tvluan@dut.udn.vn
nguyen_quang_trung ThS-GV Nguyễn Quang Trung
Phòng C225, Khu C, Trường Đại học Bách Khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Đà Nẵng
Email: nqtrung@dut.udn.vn
 a Trieu TS-GV Nguyễn Văn Triều
Phòng C225, Khu C, Trường Đại học Bách Khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Đà Nẵng
Email: nvtrieu@dut.udn.vn
 nguyen_tien_thua ThS-GV Nguyễn Tiến Thừa
Giảng viên chuyên ngành Kỹ thuật Tàu thủy, Bộ môn máy động lực.
NCS, Phòng thí nghiệm động lực học tàu thủy, Trường Đại học Quốc gia Changwon, Hàn Quốc.
Lĩnh vực nghiên cứu: Động lực học tàu thủy và phương tiện dưới nước
Email: ntthua@dut.udn.vn
 Long Tau thuy ThS-GV Bùi Tuấn Việt Long
NCS, Université Picardie Jules Verne, CH Pháp
Email: btvlong@dut.udn.vn
KS-GV Dương Đình Nghĩa
Phòng C225, Khu C, Trường Đại học Bách Khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Đà Nẵng
Email: ddnghia@dut.udn.vn
 Minh ThS-GV. Nguyễn Văn Minh
NCS, Đại học Quốc Gia Changwon, Hàn Quốc
Email: nvminh@dut.udn.vn
huynh_ba_vang ThS. Huỳnh Bá Vang
Phụ trách Phòng thí nghiệm Động cơ
Phòng thí nghiệm Động cơ,
Khu K, Trường Đại học Bách Khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Đà Nẵng
Email: hbvang@dut.udn.vn
KS. Võ Như Tùng
Phòng thí nghiệm Động cơ,
Khu K, Trường Đại học Bách Khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Đà Nẵng
Email: vntung@dut.udn.vn
KS. Võ Anh Vũ
Trung tâm nghiên cứu ứng dụng năng lượng thay thế
Khu K, Trường Đại học Bách Khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Đà Nẵng
Email: vavu@dut.udn.vn
 130.003.00039 TS-GVC. Phùng Xuân Thọ
Giảng viên thỉnh giảng

SHARE —Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone