News

Hội thảo Quốc tế Thủy động lực học và Kết cấu Hàng Hải

Khoa Cơ khí Giao Thông, trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng tham gia tổ chức hội nghị quốc tế lần thứ I “Thủy động lực học và kết cấu hàng hải”. Thời gian từ ngày 23-27/5/2018 tại trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng. SHARE — Facebook Google+ Twitter Linkedin email

Students

Giải thưởng Honda – Dành cho Kỹ sư và Nhà Khoa học trẻ Việt Nam – Honda Young Engineers and Scientists Award – Honda Y-E-S Award 2018 – Năm thứ 13

Giải thưởng Honda – Dành cho Kỹ sư và Nhà Khoa học trẻ Việt Nam – Honda Young Engineers and Scientists Award – Honda Y-E-S Award 2018 – Năm thứ 13 SHARE — Facebook Google+ Twitter Linkedin email

Job Opportunity

Thông báo tuyển dụng của Công ty ABLE ENGINEERING

SHARE — Facebook Google+ Twitter Linkedin email

Cooperation

Hội thảo Quốc tế Thủy động lực học và Kết cấu Hàng Hải

Khoa Cơ khí Giao Thông, trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng tham gia tổ chức hội nghị quốc tế lần thứ I “Thủy động lực học và kết cấu hàng hải”. Thời gian từ ngày 23-27/5/2018 tại trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng. SHARE — Facebook Google+ Twitter Linkedin email